Nedrivning

Vi rydder grunden, så du kan bygge


Uanset om det er en private eller offentlige bygninger, der skal rives ned, løser HTO Nedrivning opgaven.

Alle nedrivningsopgaver varetages af uddannede specialister med en byggefaglig baggrund, som har flere års erfaring inden for både store og små opgaver.

Allerede i tilbudsfasen bringer vi vores specialviden på banen for at sikre, at dit nedrivningsprojekt bliver udført optimalt. Vi tilrettelægger arbejdet, så støv, støj og vibration generer omgivelserne mindst muligt, og vi har altid fokus på at passe rigtigt godt på både kunder og vores egne medarbejdere undervejs i projektet.

Affaldshåndtering efter nedrivningen

Affaldet håndterer og bortskaffer vi i henhold til de lovmæssige forskrifter, uanset om det er rent byggeaffald eller affald, der indeholder miljøfarlige stoffer. Samtidig garanterer vi, at udgifterne til bortskaffelse af affald holdes på et absolut minimum.

Vi har fokus på, at affaldet ofte kan genanvendes og skabe værdi i andre sammenhænge. Derfor afleverer vi altid materialer og skrald på professionelle modtagestationer, hvor det kan spores hvordan miljøaffaldet er håndteret.

Vi rydder op efter vores nedrivning


Vi afleverer altid pænt ryddede grunde og arealer, så byggeriet kan begynde med det samme – naturligvis med fuld dokumentation for det udførte arbejde. Ved at yde hver vores bidrag i værdikæden, kan vi sammen gøre en forskel, når vi nedriver, miljøsanerer og bygger om.

Skal HTO Nedrivning stå for din nedrivning? Kontakt os her for et tilbud.