Licitationer

Sag
Borgervænget 19
Jacob Michaelsens Minde - Renovering af ejendomme
Ellemarken, Køge
Herlev Hospital - Centralkøkken
Skodsborg Strandvej 130
Hotherskolen
NKT - Bygning 5
Vaskeriet på Sydbanestien
Dybbølsgade 58, Valdemarsgade 46
Wildersgade 11B
Ringsted Sportscenter
Abildgården Vinduesudskiftning
Skævingehallen
Lyngby Rådhus
Nymøllevej 55, 2800 Kgs. Lyngby - Vinduesudskiftning
Lille Birkholm - Etablering af nye seniorboliger
DTU, Lyngby, LLYN.B229, tagudskiftning på bygning 229
Solhusene AB afd. 3701
Trelleborggade 9 - AMT-Huset
EF Frøbels Allé