Projekter

Lundtofte skolen
Renoverings opgave med indvendige nedrivning og miljøsanering.
Wittenberghus
Miljøsanering og nedrivning af 116 stk. badeværelser.
Bispebjerg Kirkemur
Nedrivning af 800 lbm, formur. Hvor murstenene går direkte til genbrug.
Hundested Hallen
Tagrenovering, herunder fjernelse af Asbestholdig bølgeeternitplader, samt lægter
Avedøre Syd
Renovering af 1028 lejligheder, herunder fjernelse af køkkener, nedrivning af badeværelser, samt fjernelse af installationer.
Stavnsholt Kirke
Tagrenovering, herunder fjernelse af perlesten, tagpap og isolering. Samt nedrivning af store skråvinduer.
Lundbeck
Totalnedrivning på eksisterende bygning for, at der kan bygges en ny tilbygning på.
AB Brøndpark
Tagrenovering, herunder fjernelse af Decraplader med underliggende asbestholdig bølgeeternitplader og lægter.
Hillerødgade 71-77
Tagrenovering, herunder fjernelse af tegltage og lægter.
Njalsgade 21
Renovering af 7. sal, herunder nedrivning af lettevægge og gulve.
DTU B112
Miljøsanering og totalnedrivning af bygning, samt adskillelse fra eksisterende bygning - og rydde grunden for træer og buske.
Metalskolen
Miljøsanering og renovering af bygning, herunder fjernelse af gulve, vægge, lofter, samt nedrivning af badeværelser.
Ringsted Sportshal
Miljøsanering og renovering af bygninger, herunder fjernelse af tage, gulve, vægge lofter, murede facader, samt stål facader hvor stålpladerne skal i depot.
Midtager 9-11, Brøndby
Asbestsanering af rør og kedler i kælder.
Moselgade 21
Tagrenovering, herunder fjernelse af tegltag, med lægter ovenlys m.m.
Hundested Hallen, omklædning
Ombygning af omklæderum, herunder fjernelse af asbestholdige fliser, lofter, gulvbelægninger og vægge.
Novo Nordisk - sommer-nedlukning 2021
Indvendige nedrivning af inventar, lofter, lette vægge, og gulvsugere.
Roskilde Katedralskole
Tagrenovering, herunder fjernesle af sternkanter, tagnedløb og tagpap.
Njalsgade 17 AB og 19 CD - underfacade
Fjernelse af inventar på platue, ståltrapper, og bortskæring af læsseramper / reposer.
Hedelyskolen, Greve
Indvendige nedrivning af klasselokaler, samt fjernelse af tegltag, lægter og isolering på Bygning B.