Projekter

Lundtofte skolen
Renoverings opgave med indvendige nedrivning og miljøsanering.
Wittenberghus
Miljøsanering og nedrivning af 116 stk. badeværelser.
Strandgårdsparken Dragør
Tagrenovering, herunder fjernelse af tagpap og isolering på 6 blokke.
Roskilde Rideklubs Stald længe
Totalrenovering af gammel ridestald, herunder fjernelse af gamle staldbokse, blotlægning af bjælker i etageadskillelsen, fjernelse af asbestholdt tagbeklædning, samt udtagning af stålvinduer
KFUK-KFUM skindergade 26
Indvendig renovering af kælder, herunder sandblæsning af vægge, fjernelse af lette vægge, lofter, gulvbelægninger og nedrivning af etageadskillelse.
Herlev Modulet
Renovering af gammel hospitalfløj på Gentofte Hospital, herunder nedtagning af asbestholdige lofter, miljøsanering af lofter, vægge og gulve.
Bispebjerg Kirkemur
Nedrivning af 800 lbm, formur. Hvor murstenene går direkte til genbrug.
Striben Ballerup
Tagrenovering, herunder fjernelse af tagpap og brædder.
Gladsaxe Rådhus
Sanering af indvendige fuger, samt vinduesudskiftning.
Dommervangen
Renovering opgave med indvendige miljøsaneing og nedrivning af lofter, tungevægge / gipsvægge og gulvbelægninger
Den Østrigske Ambassade
Skimmelsanering i kælder, samt tagrenovering
Gadstrup Skole
Tagrenovering, herunder fjernelse af tagpap og isolering mv.
Artillerivej 51-55, KHB S, Politiskolen
Tagrenovering, herunder fjernelse af tagpap og isolering mv. Samt udtagning af vinduer - skæring ved indvendige nedløbsrør og skimmelsanering.
Rigshospitalet Centralkomplekset
Nedtagning af ca. 2400 m² dampalofter
Novo Nordisk, Bygn. DF tagarb,
Tagrenovering, herunder fjernelse af tagpap og isolering mv. Samt nedtagning af overlysbånd og nedhængte lofter i underliggende etage.
Flæsketorvet 41
Renovering opgave med indvendige miljøsanering og nedrivning af lofter, vægge og gulvbelægninger
Hundested Hallen
Tagrenovering, herunder fjernelse af Asbestholdig bølgeeternitplader, samt lægter
Bagsværd Skole
Nedrivning af brandt tagkontruktion med tagpap m.m.
Avedøre Syd
Renovering af 1028 lejligheder, herunder fjernelse af køkkener, nedrivning af badeværelser, samt fjernelse af installationer.