Projekter

Avedøre Syd
Renovering af 1028 lejligheder, herunder fjernelse af køkkener, nedrivning af badeværelser, samt fjernelse af installationer.
Jellingegade
Nærværende byggesag omhandler renovering af skifertage og tagpaptage på Jellingegade 1-3 samt Århusgade 11-19, 2100 København Ø. Bygning 1(Århusgade 19-21 og Jellingegade 2) udføres i Etape 1 og Bygning 2, (Århusgade 11-13 og Jellingegade 1) udføres i Etape 2.
Gentofte Hospital - Bryst Kirurgisk Rokade
Projektet Bryst Kirurgisk Rokade omhandler ombygning i 7 forskellige bygnings-numre primært fordelt på 8 forskellige lokaliteter og forsyningsområder til disse lokaliteter. Bygningerne er af forskellige datoer og ombygget af flere omgange. Ombygnings omfang kan variere utrolig meget fra rum til rum og bygning til bygning. Dette stiller særlige krav til planlægningen og udførelsen.
FærchFonden Blegdamsgården
Demontering, bortskaffelse og miljøhåndtering af teglstensbelægning m.m, samt skimmelsanerer tilbageværende tagkonstruktion ind mod taglejligheder.
Howitzvej
Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende tagbeklædning, isolering, lægter m.v.
DTU MR Scanner
Opskæring og nedrivning af afretningslag og terrændæk - Miljøsanering / Nedrivning af vægge, samt etabelring af dørhuller
Borgervænget 5-7
Udtagning af 560 vinduerspartie med miljøskadelige stoffer, når vinduet er udtaget udføres der fugesanering af falsene
AB Frederikssundsvej 12 - 14
Rengøring af tagrum for Historisk støv indeholdene Asbest. Herfter skal vi nedrivning tegltag og lægter.
KU - Firkanten
Miljøsanering og nedrivning af lofter, vægge og gulve. Nedrivningen skal udføres nænsomt da bygningen er fredet.
Gothergade 33
Nedrivning af naturskifertag, samt skimmelsanering af overflader
Tranevej 11-17
Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende asbestholdig tagbeklædning, isolering, lægter m.v.
Linde Allé 40, Vanløse
Miljøsanering og totalnedrivning af ejendom på 3224 m²
AB Dommervænget
Asbestsanering af 12 blokke, fjernelse af udvendige asbestplader, samt asbest sanering af udvendige fuger rundt om vinduer.
Parkbo afd. 61-0 - Taastrup
Byggesagen består i at udskifte asbestholdig tagpladebeklædning med et nyt fast undertag som tækkes med tagpap. Sanering af tagrums- og kanalisolering, samt asbestsanering af fuge omkring altandøre og omkringsiddende pladebe-klædning i de lukket altaner af 7 etageejendomme, et fælleshus og en børneinstitution
Ringshospitalet Centralkompleks - Etape 2
Nedtagning af PCB-holdige lofter.
Krystaldgade 15
Fjernelse af ventilation og tagpap, så spær bliver blottet. Indvendigt skal pudsede lofter saneres og nedrives.
Køge Arrest
Kapacitetsudvidelsen af Køge Arrest med 12 nye pladser samt nye faciliteter inkl. Gårdtursprojekt.
Frederiksholms Karre
Miljøsanering / nedskæring af vand og afløbsinstallationer I 202 boliger, samt I kældrene under 5 blokke
Shellhuset / Nyrupsgade
Nærværende byggesag omhandler i hovedtræk renovering og ombygning af kontorlejemål fra cellekontorer til storrumskontorer i alt: 7.567m²