Projekter

Avedøre Syd
Renovering af 1028 lejligheder, herunder fjernelse af køkkener, nedrivning af badeværelser, samt fjernelse af installationer.
AB Dommervænget
Asbestsanering af 12 blokke, fjernelse af udvendige asbestplader, samt asbest sanering af udvendige fuger rundt om vinduer.
Parkbo afd. 61-0 - Taastrup
Byggesagen består i at udskifte asbestholdig tagpladebeklædning med et nyt fast undertag som tækkes med tagpap. Sanering af tagrums- og kanalisolering, samt asbestsanering af fuge omkring altandøre og omkringsiddende pladebe-klædning i de lukket altaner af 7 etageejendomme, et fælleshus og en børneinstitution
Frederiksholms Karre
Miljøsanering / nedskæring af vand og afløbsinstallationer I 202 boliger, samt I kældrene under 5 blokke
Smedeland
Fjernelse af tagpap inkl. isolering. Indvendigt sidder der træbetonlofter som ligeledes bliver fjernet.
Flæsketorvet
Invendig rydning af 2400 kvadratmeter som skal laves om til kontorer. Arbejdet er fordelt fra første til tredje sal, hvor vi skal over alle bygningsdele i den indvendige nedrivning, så der til sidst står et råhus tilbage.
DAB Lundvænge
Fjernelse af tegltage alt inkl. ned til spærkonstruktion. Alle kviste skal afklædes, ved alle tagboligerne skal spærkonstruktionen skimmelsaneres.
Kildevældsgade 73-75
Totalrenovering af 12 badeværelser, hvor vægfliser indeholder asbest. Sagen omhandler ligeledes asbestsanerng af rør i kælderen.
Høffdingsvej Valby Ejendomme
Fjernelse af installationer i kælderen med isolering på.
Dr. Abildgårds Allé 16
Fjernelse af asbestholdig eternitskifer, samt tilhørende lægter og afsluttende asbestrengøring af hele tagkonstruktionen. Tagspær, vægge, gulve og underside tagbrædder skimmelsvampebehandles.
AB Stefanshus
Totalrenovering af 12 badeværelser.
Boserupvej 152
Fjernelse af asbestholdig bølgeternitplader. Bygningerne skal total ryddes indvendigt for alt gulv, lofter og vægge. Det meste af det indvendige arbejde udføres som asbestholdigt arbejde, da man vurderer, at det har drysset så meget med fra taget.
DTU B208 - Udtagning af vinduer og sanering af fuger
Asbestsanering af udvendig fuger, samt fjernelse af vinduespartier.
Ellab Hillerød
Fjernelse af tagpap på hele bygningen, da pladsen i bygningen er blevet for trang, bygges der 2. sal oven på 1. sal. Derfor skal alle trapperum ligeledes forlænges op, så der skal skæres hul ved alle trapperum.
Prins Valdemars Allé 8-22
Fjernelse af bølgeeternitplader på 8 blokke, der skal stå tagkonstruktionen tilbage.
Asbestrengøring i kælderen på Korsager skole
Asbestrengøring af en del af kælderen på skolen. Inventar skal rengøres og bortskaffes.
AB Birkedommervej
Fjernelse af tegltage alt inkl. ned til spærkonstruktion. Alle kviste skal afklædes.