Projekter

Dalgården
Børneinstitutionen Dalgården i Værløse skal gennemgå en omfattende renovering der sikrer personale og børn der opholder sig i bygningen. Derfor skal de miljøskadelige stoffer fjernes fra bygningen, her er det at HTO kommer ind i billedet. HTO står for at fjerne alle lofter i rummene, herunder asbestholdigt loft i gang arealet. Alle linoleumsgulvene med gulvopbygninger skal ligeledes fjernes i alle rum.
Vestervænget
Opgaven omhandler komplet renovering af karnapper, altaner, efter isolering af gavlfacader, samt renovering af fuger og ståloverliggere og udskiftning af altaner i stueplan på Johan Kellers Vej HTO´s arbejde består i at fjerne beklædninger på karnapperne, inkl. vinduespartier. Inde bagbeklædningen er der en betonbrystning som ligeledes skal skæres væk for at de nye karnapper kan monteres på dækelementerne. Alle altanværn skal nedrives og brystninger under vinduerne i altanerne skal nedrives. Vi skal fjerne alle fuger rundt om vinduer og døre, og efterfølgende udtage vinduer.
Indiakaj 3-7, 2100 København
Arbejdet omfatter udskiftning af flade tage herunder isolering, membraner afvanding samt udskiftning af terrasser og værn. Terrasserne opbygges ved en ny metode der adskiller sig fra den eksisterende. Arbejdet indeholder ligeledes udskiftning af døre, vinduer og glas i eksisterende vinduer.
Bernstorff Slot
Bernstorff Slot blev i sommeren 2020 udsat for en omfattende vandskade langs hele den østlige gavl af slot. Vandskaden var opstået på 1. salen som følge af en fejl på en ismaskine, hvorved vandet var løbet ud og trukket ned gennem tre etager til kælder. HTO opgave består i af fjerne asbestholdig isolering på rør, så VVS´er kan udskifte rørrene.
Engelsborghus
Al eksisterende tagbeklædning af tegl samt understrygning, eksisterende lægter, skotrendeunderlag, zink, inddækninger, tagrender, tagvinduer m.v. nedtages. Al eksisterende PUR-skumbelægning på etagedæk og indvendig tagflade nedtages, PUR-skumbelægningen er asbestholdig.
Ellab Hillerød
Fjernelse af tagpap på hele bygningen, da pladsen i bygningen er blevet for trang, bygges der 2. sal oven på 1. sal. Derfor skal alle trapperum ligeledes forlænges op, så der skal skæres hul ved alle trapperum.
Pipersparken, Lyngby
Asbestsanering af tagrum, isoleringen er asbestkontamineret fra rørisoleringen. Alle rør på tagetagen skal ligeledes asebstsaneres. Herefter skal tegltaget fjernes så kun tagkonstruktionen står tilbage.
Hauser Plads
Arbejdet omfatter opstæning af afstivning i form af dokkeafstivning, samt etablering af huller i vægge i kælderen og stueetagen. Alle vægge skal miljøsaneres inden væggene kan nedrives.
Vesterbrogade 75
Bygninger renoveres fra 1. til 5. sal. Her miljøsaneres og fjernes alle lofter, lette vægge, gulvbelægninger inkl. indskudsbrædder og indskudsler. De eksisterende tunge vægge samt bjælkelaget bevares. Alt puds / maling på de eksisterende tunge vægge bliver saneret. Alle installationerne saneres og fjernes fra alle etagerne. Den ene af de to eksisterende bagtrapper nedrives totalt og de resterende trapper renoveres I facaden udtages alle vinduer og udskiftet til koblede rammevinduer. I stueetagen og på 1. sal udskiftet alle de store facadepartierne Tag nedtages, så der kun står tagkonstruktionen tilbage.
Egebjerggård Ballerup
Nedtagning af ca. 7500 m² eternitskifer uden asbest, samt fugesanering rundt om vinduer og døre.
Heerup Skole
Opgaven omfatter fjernelse af belægninger i form af asfalt, gokartbane. Legeplads inventar tages pænt ned og stilles i depot for senere opsætning. Det eksisterende vindfang skal fjernes helt for at den nye tilbygning kan bygges på den eksisterende bygning.
Finansforbundet
Totalrenovering af ca. 7370 m² over terræn samlet bygning ABC, inkl. udlejede arealer. Udlejet areal udgør cirka 1.450 m² heraf. Stort set alle de indvendige gipsvægge og glasvægge skal nedrives, alle nedhængte lofter skal nedtages. En stor del af trægulvene skal optages, rester af trægulvene afdækker vi med masonitplader. Alle klinkegulve skal optages. Bygningens ydre skal moderniseres med nye døre og vinduer, hvor også hele glastaget skal udskiftes. To elevatorer i atrium, der kører fra stuen til 7. sal, skal nedlægges - der skal dog etableres huller i betondæk til to nye elevatorer.
Værfthallerne
HTO skal være med til at renovere de historiske Værftshaller. Opgaven omfatter fjernelse af installationer, samt fjerne alt tag i form af tagpap og brædder.
EF Toftegaardene
Asbestsanering af tagrum samt fjernelse af 75 tons asbestholdt indbo, punktvis asbestsanering af eksist. rør for at der kan monteres ny isolering på rør. Fjernelse af tag tegltag alt inkl. ned til spærkonstruktion.
Tjørneparken, Haslev
Fjernelse af asbestholdig bølgeternitplader inkl. lægter. Isoleringen skal ikke fjernes, så der bliver sprøjtet med fiberbinder på isolering og træværk.
Søndermarkskolen
Søndermarkskolen fra 1934 er en bevaringsværdig skole i røde mursten med rødt tegltag. Skolen udgør lige under 4400m2 etageareal, hvoraf kun en mindre del forbliver helt uberørt. Tegl taget bliver nedtaget afrenset og lagt i depot for senere oplægning. På 3. sal bliver alt nedrevet ind til spærende. i stueplan, 1. sal & 2. sal bliver klasselokalerne gennemrenoveret. Her bliver gulve og lofter fjernet. I alle klasse lokalerne ligger der magnesitgulve der indeholdet asbest.
U/Nord Tagrenovering Bygning 3
Tagrenoveringen på bygning 3 omhandler fjernelse af ca. 4000 m² tagpap inkl. isolering. Alle ovenlysvinduer & rytterlys skal fjernes.