Miljøsanering

Vi fjerner det giftige fra bygningerne                                             

HTO Nedrivning fjerner og håndterer bygningsdele eller materialer, der indeholder sundhedsskadelige og farlige stoffer på hele Sjælland og i København.

Miljøsanering hos HTO Nedrivning foregår efter helt særlige retningslinjer, der overholder alle lovkrav til, hvordan miljøfarligt affald håndteres og bortskaffes.

Ved al nedrivning er det et lovkrav, at der udarbejdes en miljøkortlægning af bygningen for at afdække, om bygningen indeholder giftige stoffer, der kræver en miljøsanering, inden bygningen renoveres eller nedrives.  

HTO Nedrivning har mange års erfaring med at håndtere sundhedsskadelige stoffer og stor rutine i at sikre at alle krav overholdes.

Alle former for saneringer kræver specialudstyr og en arbejdsgang med fokus på sikkerhed. Hos HTO Nedrivning anvender vi naturligvis alle anbefalede sikkerhedsforanstaltninger og har den påkrævede specialviden og alle tilladelser til at foretage saneringerne.

Vores medarbejdere er uddannede til håndtering af miljøfarligt materiale og deltager løbende i kurser på området, så de altid er opdaterede på de nyeste krav. 

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke giftige stoffer, der kræver en miljøsanering.

Asbest-sanering – hvad er asbest?

Asbest er et varmeisolerende og brandhæmmende byggemateriale. I 1960’erne og 70’erne blev asbest derfor flittigt brugt i alt fra rørisolering og loftsplader til tag og facader. Senere fandt man ud af, at asbeststøvet kan give mennesker stenlunger, fordi støvet ophober sig i lungerne. Stenlunger som med tiden kan resultere i lunge- eller lungehindekræft.

I Danmark er det ikke længere lovligt at anvende asbest, men materialet findes stadig i mange ældre bygninger og huse. Asbest er ikke skadeligt for brugere og beboere af asbestholdige ejendomme, så længe materialet ikke afgiver fibre.

Står man med en renoverings- eller nedrivningsmoden bygning, der indeholder asbest, skal man derfor altid kontakte en professionel med erfaring i håndtering af asbest.  

PCB-sanering – hvad er pcb? 

PCB er et stof, der blev brugt i byggematerialerne i perioden mellem 1950 og 1980, fordi det er isolerende og langtidsholdbart. PCB findes derfor blandt andet i termoruder, fuger, gulvbelægning og lysarmaturer.

I 1977 blev PCB forbudt, fordi man fandt ud af, at det er hormonforstyrrende og særdeles kræftfremkaldende. Heldigvis er PCB sjældent et problem for indeklimaet, men skal man renovere eller nedrive, er det særlig vigtigt, at materialet håndteres og bortskaffes korrekt.

Tungmetal sanering – hvad er tungmetaller?

Giftige tungmetaller som for eksempel bly, kviksølv og cadmium kan ikke nedbrydes i naturen. Samtidig er de kræftfremkaldende og forårsager skader på hjerne, lever og nyrer. I byggeri er bly blevet brugt i vandrør, tage, termoruder, maling og plast. Kviksølv findes i lysstofrør og maling, mens cadmium er brugt i ældre genopladelige batterier, maling og overfladebehandling på metal.

Byggematerialer med tungmetaller medfører ikke forurening af indeklimaet, så længe tungmetallet er fast bundet i materialet, for eksempel hvis det er skjult bag flere års maling og spartel. Problemet opstår først, når renoverings- og nedrivningsarbejdet går i gang, da der ved eksempelvis slibning er risiko for, at slibestøv indeholdende tungmetal indåndes. Det er derfor vigtigt, at man arbejder professionelt med renovering og miljøsanering og arbejder efter de strengeste arbejdsmiljøregler og højeste miljøstandarder. Det gør vi!

Sanering af skimmelsvamp – hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er mikroskopiske svampe, som danner sporer, der frigøres til luften som pollen. Et angreb af skimmelsvamp skyldes som regel utætheder i vand eller mangelfuld cirkulation af luft. Har man fået skimmelsvamp i sin bygning skal der tages hånd om problemet, fordi svampen kan føre til astma og allergi.

Løsningen på problemet er en affugtning og afrensning, hvor materialer som puds, gipsplader, isolering og tæpper fjernes.     

Ring eller skriv til os for at få et bud på hvordan vi håndterer netop din opgave.