Indvendig rydning

Vi rydder ud inden renoveringen


Står du med et projekt, hvor den eksisterende bygning skal renoveres, kan vi også hjælpe.

Det kan være en kompleks opgave at rydde dele af en bygning, og det kan kræve ekstra fokus på organiseringen, når store mængder affald skal fjernes, sorteres og bortskaffes, især hvis der samtidig foregår andet arbejde på byggepladsen.

HTO Nedrivning sørger for den indvendige rydning af enkelte bygningsdele - blandt andet gamle gulve, lofter eller ventilation – eller rydning af hele indmaden, så kun ydermurene står tilbage.

Står du med en brand- eller vandskade, kan vi også hjælpe med en indvendig rydning.

Vi sorterer og afleverer alt byggeaffald til en godkendt modtager. Alt hvad der kan genanvendes, sørger vi for bliver sendt videre. Dermed bidrager du - og vi – til den grønne omstilling og til at reducere forbruget af klodens ressourcer.

Skal du have foretaget en indvendig rydning, kontakt os her for tilbud.