Om HTO Nedrivning

Solid erfaring indenfor nedrivning og miljøsanering på Sjælland og i KøbenhavnHos HTO Nedrivning har alle vores medarbejdere en byggefaglig baggrund og solid erfaring med at rive ned på den mest hensigtsmæssige måde – både i forhold til økonomi, kvalitet og tid.

Vi kender byggeriets flow og ved, hvordan vi planlægger vores opgaver, så samarbejdet med projektets øvrige faggrupper optimeres, og arbejdet forløber planmæssigt.

Med handlekraftige medarbejdere, der holder ord, en flad organisation og klare kommunikationsveje er der ikke langt fra ord til handling. Vi er åbne for dialog og tager beslutninger, så dine projekter forløber, som vi har aftalt.

Vores pris kan du regne med

Vi er tilhængere af åbenhed og fair konkurrence. Når vi giver en pris på en opgave, er det en pris, du kan regne med. Der er ingen forbehold, tillægspriser eller andet, som ikke er indeholdt i prisen.

Samtidig deler vi gerne vores viden om nedrivning, miljøsanering og byggeri og klæder dig på til at træffe valg, der sikrer fremdrift på dine opgaver.

Fokus på genanvendelse

Viden og erfaring sikrer korrekt bortskaffelse af alle affaldstyper med henblik på genanvendelse af materialer/bygningsdele og samtidig er det en garanti for, at udgifterne til bortskaffelse af affald holdes på et absolut minimum.

Vi er meget bevidste om, at vores arbejde kan være til gene for omgivelserne. Derfor tilrettelægger vi altid opgaven så støv, støj og vibrationer reduceres mest muligt i udførelsen.

Sikkerhed er ekstra vigtigt for os

Gennem en række faste rutiner omkring sikkerhed og arbejdsmiljø, overholder vi alle former for gældende lovgivning på området og stiller i flere tilfælde strengere krav, end lovgivningen påbyder det.

Mangler du et nedrivnings- og saneringsfirma med solid erfaring til dit næste byggeprojekt? Kontakt os og få et uforpligtende tilbud på din nedrivningsopgave eller miljøsanering.